Banner top
Menu portal
Giới thiệu
Banner tin tức - sự kiện
Kế hoạch
Thi đua - Khen thưởng
Tổ chức đoàn thể
Chuyên môn
Công khai thông tin
Banner - Thông tin pháp luật
Banner - Thủ tục hành chính
Hiển thị nội dung bài viết

Hội Nghị Tổng kết năm học 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022

04/01/2022
04:11:00
520

Hội Nghị Tổng kết năm học 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022

Ngày 06/10/2021 UBND huyện Quảng Ninh đã tổ chức Hội Nghị Tổng kết năm học 2020-2021 triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022. Tại Hội Nghị đã biểu dương những tập thể nhân thành tích xuất sắc trong năm học 2020-2021:

Cờ thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình gồm các đơn vị:

Trường Mần Non Gia Ninh, Trường Tiểu học Xuân Ninh.

Đ/c Đặng Văn Bình- Trưởng ban tổ chức huyện ủy trao cờ thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình

Bằng khen của Bộ trường Bộ Giáo dục Đào tạo gồm:

Tập thể: Trường Mầm Non Gia Ninh.
nhân: Lê Thị Hường: Hiệu Trưởng trường Tiểu học Thị Trấn Quán Hàu.